aerobic girls

Welcome to Nananda

บริการให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุน สำหรับท่านมีหลักทรัพย์ ที่ต้องการจำนอง-ขายฝาก ด้วยความเร่งด่วน, สำหรับท่านที่มี บ้าน ที่ดิน คอนโด ทาว์นเฮาท์ ต้องการ แปลงเป็นทุน เรายินดีให้บริการด้วยความเป็นกันเอง

รายละเอีดต่างๆ มีดังนี้
- ดอกเบี้ย 1-2%
- ฟรีค่าปากถุง (ค่าปากถุง 0%)
- หักดอกเบี้ย 3 เดือนล่วงหน้า ทำสัญญา ปี ต่อ ปี ขยายเวลาได้
- จดทะเบียนที่กรมที่ดินถูกต้อง
เตรียมเลขที่โฉนด - เพื่อความง่ายและรวดเร็วในการตรวจสอบ
สามารถติดต่อได้ที่ 0902829965
Line ID : 0902829965
ที่อยู่ 17/250 สุขุมวิท ซอย 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ให้คำปรึกษาด้านแหล่งเงิน และรับขายฝากและจำนองบ้านและที่ดินในเขตกรุงเทพ เขตปริมณฑล บริการมิตรภาพ ได้เงินเร็ว (ยินดีรับตัวแทนหาลูกค้าด้วยครับ) มีหนี้สูง แก้ปัญหาได้ โดยโครงการแปลงบ้าน-ที่ดินเป็นทุน สะดวก ปลอดภัย สัญญาชัดเจน

สำหรับผู้ที่สนใจแปลงบ้านหรือที่ดินเป็นทุน เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมทั้งรับ จำนอง ขายฝาก ที่ดิน บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ อพารต์เมนต์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เราไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ ยินดีช่วยเหลือเต็มที่ครับ เราบริการด้วยความรวดเร็วทันใจ ซื่อสัตย์ และจริงใจ

หลังจากทำสัญญาเสร็จแล้ว รับเงินทันที ที่สำนักงานที่ดิน
Mountain Reflection
Nature Girl

การอนุมัติวงเงินของเรา

> อนุมัติรวดเร็วไม่มีการเช็คภาระหนี้และเครดิตบูโร
> ทำสัญญาที่กรมที่ดิน ทำสัญญาได้ถึง10ปี ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ลดต้นเพื่อลดดอกเบี้ยได้ สัญญายืดหยุ่น
> การอนุมัติวงเงินรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินและราคาตลาดเป็นเป็นเกณฑ์พิจารณา
> ยินดีรับเปลี่ยนมือกรณีทรัพย์ติดจำนอง ขายฝาก อยู่แล้ว ไม่ว่าจากนายทุนท่านอื่นหรือสถาบันการเงินต่างๆ
> เราเป็นนายทุนเอง ปรึกษาและให้คำแนะนำได้ทุกกรณี
> เอกสารหลักที่ใช้ประกอบด้วย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน

ทุกอย่างชัดเจน ทำสัญญาที่กรมที่ดิน บริหารงานด้วยทีมงานมืออาชีพ และบริการด้วยมิตรภาพ เพียงติดต่อมา ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ด้วยความเป็นกันเองครับ

เรามี ทุนจำนวนมาก สำหรับท่านที่ต้องการหารายได้เสริม ยินดีรับตัวแทนครับ เพียงแนะนำ เรามีทีมประสานงานเพื่อช่วยให้คนที่ท่านแนะนำได้รับเงินทุนครับ ทางเราบริการด้วยมิตรภาพ รวดเร็ว สะดวก เป็นกันเอง ง่ายๆ ตรงไปตรงมา

ความรู้จำนอง

จำนอง คืออะไร
จำนองคือการประกันหนี้ด้วยทรัพย์ ผู้จำนองจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ จะจำนองเป็นประกันหนี้ของตนหรือของผู้อื่นก็ได้

วิธีจำนอง

การจำนองต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น จำนองที่ดินก็จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนอง

แม้จะมีข้อตกลงห้ามไว้ในสัญญาจำนองว่าห้ามจำนองซ้ำ ผู้จำนองก็ยังนำทรัพย์สินที่จำนองไว้แล้วไปจำนองแก่ผู้อื่นในระหว่างที่สัญญาจำนองฉบับแรกยังมีอายุได้

ทรัพย์สินที่จำนองได้

- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา ตลอดจนทรัพย์อื่นที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรด้วย

- อสังหาริมทรัพย์ บางชนิดตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว เช่น เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพที่ใช้อยู่อาศัย สัตว์พาหนะ หรือเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในโรงงาน เป็นต้น

ผลของการจำนอง

- เจ้าหนี้ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น (ยกเว้นเจ้าหนี้บุริมสิทธิซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนและไม่เคยเกิดขึ้น จึงไม่กล่าวถึง)

- ผู้จำนองยังคงมีสิทธิครอบครองและได้ดอกผลจากทรัพย์ที่จำนอง จนกว่าผู้รับจำนองจะบอกกล่าวบังคับจำนอง

- การจำนองยังคงอยู่ตลอดไป ผู้รับจำนองสามารถบังคับจำนองไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใด แม้หนี้เงินกู้จะขาดอายุความไปแล้ว (อายุความฟ้องร้องคดีหนี้เงินกู้มีกำหนด 10 ปี) แต่ถ้าหนี้ที่จำนองเป็นหนี้มีประกันนั้นขาดอายุความแล้ว เจ้าหนี้เรียกค่าดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียง 5 ปี

- โดยหลักทั่วไปเจ้าหนี้สามารถบังคับจำนองเฉพาะทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจำนองไว้เท่านั้น หากบังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ หนี้นั้นก็เป็นอันระงับไป เว้นแต่ได้ตกลงกันไว้เป็นพิเศษว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดในหนี้จำนวนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน (เจ้าหนี้นอกระบบซึ่งเป็นเจ้าหนี้มืออาชีพ จะให้ลูกหนี้ทำข้อตกลงพิเศษเช่นนี้ไว้ทั้งนั้น)

- หากขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้เงินเกินกว่าจำนวนหนี้ ต้องคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ลูกหนี้

การบังคับจำนอง

เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเข้าครอบครองหรือยึดทรัพย์ที่จำนองเองไม่ได้จะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน คือ เจ้าหนี้ต้องมีจดหมายไปถึงผู้จำนองให้ชำระหนี้ภายในเวลาที่สมควร โดยกำหนดเวลาให้ เมื่อครบกำหนดแล้วผู้จำนองหรือลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับจำนองอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- บังคับจำนองโดยวิธีปกติ คือ ขอให้ศาลพิพากษายึดทรัยพ์จำนองออกขายทอดตลาด เอาเงินมาใช้หนี้ หรือ

- ขอให้ศาลพิพากษาให้ทรัพย์จำนองหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ยติดต่อกั้นถึง 5 ปี

2. ราคาของทรัพย์ที่จำนองน้อยกว่านี้

3. ลูกหนี้ไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปจำนองไว้กับคนอื่น

หากได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่า หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ให้ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จำนองหรือจัดการแก่ทรัยพ์ที่จำนองเป็นประการอื่น นอกจากฟ้องบังคับจำนองตามที่่กล่าวข้างต้น ข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้

ความรู้ขายฝาก

การขายฝาก คืออะไร

การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ ฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้

Mountain Reflection
Nature Girl

แบบของสัญญาขายฝาก

1. ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่น บ้าน หรือที่ ดิน หรือขายฝากเรือกำปั่น หรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มี ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป เรือนแพที่คนอยู่อาศัย สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า โค เป็นต้น

2. ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ ที่มีราคา 500 บาทหรือเรียกว่า 500 บาท ขึ้นไป การขายฝากนี้จะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ขายและผู้ซื้อลงชื่อไว้ในหนังสือ หรือต้องมีการวางมัดจำ หรือมีการชำระหนี้บางส่วนไปแล้ว มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้ศาล บังคับไม่ได้

การไถ่ทรัพย์คืนหรือการซื้อกลับคืน

1. สินไถ่ คือ จำนวนเงินที่ผู้ขายฝากต้องนำมาชำระแก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อขอไถ่เอา ทรัพย์คืนซึ่งอาจจะตกลงไว้ในสัญญาขายฝากหรือไม่ได้ตกลงไว้ก็ได้ และสินไถ่จะต้องเป็น เงินเสมอและไถ่ถอนกันด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ได้

2. ระยะเวลาการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝาก
2.1 การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี
2.2 การขายฝากสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี

3. การไถ่ทรัพย์คืนมีข้อพิจารณาดังนี้
3.1 ต้องไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ จะไถ่เมื่อเกินกำหนดแล้วไม่ได้ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากอย่างเด็ดขาด ผู้ขายฝากหมดสิทธิไถ่
3.2 ขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนสามารถทำได้ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับไถ่

4. บุคคลที่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้
4.1 ผู้ขายฝากหรือทายาทของผู้ขายฝาก
4.2 ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
4.3 บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

5. บุคคลที่มีสิทธิให้ไถ่คืนได้
5.1 ผู้รับซื้อฝากหรือถ้าหากผู้รับซื้อฝากตายก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขาย ฝาก ต้องไปขอไถ่จากทายาทของผู้รับฝาก
5.2 ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น จากผู้ซื้อฝากเดิมดอกผลของทรัพย์สิน ที่ขายฝากที่เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝากดอกผลของทรัพย์สินที่ขายฝากซึ่งเกิดขึ้นใน ระหว่างการขายฝากย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝาก ค่าธรรมเนียมตอนทำสัญญาขายฝาก ผู้ซื้อฝากเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม

เอกสาร

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

บุคคลธรรมดา


- โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
- หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
- มรณะบัตรคู่สมรส
- ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
- ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน


- โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
- ข้อบังคับของนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
- แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
- หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
- ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อความสะดวกในการทำ (กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม)

อย่าเซ็นสัญญานอกสถานที่ ให้เซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พนักงานกรมที่ดินเท่านั้น แล้วจะปลอดภัย
ก่อนเซ็นสัญญา อ่านให้ละเอียดก่อน ไม่เช่นนั้น สัญญาจะไม่เป็นไปตามสัญญา


สามารถติดต่อได้ที่ 0902829965
Line ID : 0902829965
ที่อยู่ 17/250 สุขุมวิท ซอย 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ